Brak zapłaty za faktury VAT. Windykacja długu.

26 września 2022

Do naszej toruńskiej kancelarii zgłosił się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży meblarskiej. Przedsiębiorca działa na terenie Torunia jednakże sprzedaż swojego asortymentu prowadzi na obszarze całego kraju. Producent mimo zrealizowania umowy nie otrzymał zapłaty za dostawę produktów. Wobec powyższego Klient zlecił prawnikom kancelarii prawnej rozpoczęcie procedury odzyskania długu.  

Wierzycielowi przysługuje roszczenie pieniężne o zapłatę. Pozew o zapłatę przy kwocie należności głównej w wysokości 25.000,00 zł należy wnieść do właściwego sądu rejonowego. W treści pozwu należy złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłaty
w postępowaniu nakazowym bądź nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ( w zależności od okoliczności sprawy
i od zgromadzonych dowodów). W przypadku Klienta kancelarii Sąd uwzględnił argumentację radcy prawnego sporządzającego pozew o zapłatę i wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwala obniżyć koszty prowadzonego postępowania sądowego, które to powód uiszcza na początku przy wnoszeniu pozwu. Oczywiście finalnie obowiązkiem zwrotu kosztów sądowych zostanie obciążony dłużnik. Powyższy nakaz zapłaty ułatwi procedurę windykacji długu poprzez możliwość uzyskania zabezpieczenia na majątku
i wierzytelnościach dłużnika. W dalszej kolejności prawnicy kancelarii skierują wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.  

Nasza kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w odzyskiwaniu należności z faktur VAT, należności wynikających z umów. Zajmujemy się windykacją na wszystkich etapach postępowania.

Zapraszamy do naszego biura w Toruniu albo do kontaktu zdalnego poprzez sieć Internet.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.