Czy kierowcy przysługuje ryczałt za nocleg w kabinie?

28 września 2015

Zgodnie z treścią art. 77 5 kodeksu pracy oraz w zawiązku z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej przysługiwał zwrot kosztów noclegu ewentualnie ryczałt za noclegi w wysokości 25 % limitu określonego w tym rozporządzeniu. Wyliczenie wysokości ryczałtu za noclegi należy opierać na przepisach ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wobec rozbieżności interpretacyjnych powstała konieczność odpowiedzi na pytanie czy stworzenie kierowcy możliwości spania w nocy (nocnego snu) w kabinie samochodu podczas odbywania podróży służbowych w transporcie międzynarodowym zapewnia bezpłatny nocleg, a w konsekwencji, czy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów takich noclegów, czy też takie należności przysługują i w jakiej wysokości ? Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. ( II PZP 1/14) zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, co powoduje że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i w wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Pomimo, iż cytowana wyżej uchwała nie wyjaśnia wszystkich problemów kompleksowo większość wyroków, które zapadają w podobnych sprawach przyznają kierowcom ryczałty za noclegi.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.