Kancelaria Prawna wygrywa dla Klienta 140 spraw sądowych

5 stycznia 2022

Kancelaria wygrywa dla Klienta 140 spraw sądowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Do Kancelarii o pomoc prawną zwrócił się Klient – spółka zatrudniająca m.in. obcokrajowców z prośbą o skierowanie do Sądu odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 140 sprawach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił bowiem wydania płatnikowi składek zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej na formularzu A1. ZUS postąpił wbrew przepisowi art. 13 ust. 1 lit b ( i ) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz art. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo, a ponadto pominął liczne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. tezę Wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. C-477/17 (Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank).

Sąd podzielił stanowisko prawników kancelarii, iż żądania organu rentowego do przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej jest bezprawne i sprzeczne z prawem wspólnotowym. Żądanie takie organu rentowego jest nieuprawnione i nie znajduje oparcia w przepisach prawa europejskiego i polskiego.

W konsekwencji we wszystkich sprawach Sąd wydał wyroki korzystne dla Klienta Kancelarii i zobowiązał Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wydania zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej na formularzu A1 oraz zasądził na rzecz płatnika składek zwrot kosztów postępowania sądowego.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.