Sprawy o kredyty frankowe

BARTOSZ PAWŁOWSKI KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe o roszczenia z umowy kredytu bankowego. Kancelaria analizuje umowy zawierane z bankami tzw. umowy frankowe. Prowadzimy sprawy o „odfrankowienie” oraz nieważność.

Po dokonaniu analizy umowy kredytowej otrzymają Państwo informację na temat:

  • istnienia lub braku klauzul abuzywnych w Państwa umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ewentualnie dochodzenia tzw. nadpłat;
  • możliwych skutków stwierdzenia nieważności umowy;
  • informację na temat dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji do banku i przygotowania pozwu;
  • wynagrodzenia Kancelarii oraz kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego;

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.