Prawo administracyjne

BARTOSZ PAWŁOWSKI KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Wśród usług świadczonych przez naszych radców prawnych znajdują się między innymi:

  • doradztwo prawne
  • odwołania od decyzji
  • zażalenia na postanowienia administracyjne
  • skargi do sądu administracyjnego
  • zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi, organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi urzędami i instytucjami -redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.