Prawo konsumenckie

BARTOSZ PAWŁOWSKI KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię prawną znajdują się między innymi:

    • roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży
    • roszczenia z tytułu sprzedaży na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa
    • niedozwolone klauzule umowne w regulaminach i umowach
    • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.