Prawo odszkodowań

BARTOSZ PAWŁOWSKI KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wszelkich odszkodowań wynikających m.in.

  • z wypadków komunikacyjnych
  • za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia
  • ze zniszczonego mienia
  • ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich
  • z wypadków przy pracy
  • ze stosunku pracy
  • z umowy
  • za bezumowne korzystanie
  • z polisy na życie i innych umów ubezpieczenia

ponadto

  • zadośćuczynienia pieniężne za doznaną krzywdę
  • renty i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku
  • odszkodowania z tytułu utraconego zarobku
  • zwrot kosztów leczenia
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych
  • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi
  • prawnicy toruńskiej kancelarii przygotowują odwołania i reprezentują Klientów przed toruńskimi sądami.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.