Prawo rzeczowe

BARTOSZ PAWŁOWSKI KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię radcy prawnego znajdują się między innymi:

  • ustanawianie oraz znoszenie ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu, użytkowania, służebności
  • ochrona prawa własności, w przypadku jego naruszenia przez osobę trzecią
  • zniesienie współwłasności
   zasiedzenie
  • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu
   (tzw. „odszkodowanie za słupy”)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.