Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o kredyty frankowe. Oddalenie apelacji banku

28 lipca 2023

W dniu 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię przeciwko bankowi Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego banku. W konsekwencji na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia pozwany bank zobowiązany jest do zapłaty na rzecz naszego Klienta. Sąd Apelacyjny podzielił argumentację pełnomocnika powodów, w szczególności twierdzenia dotyczące nieważności umowy i klauzul niedozwolonych.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.