Radca Prawny
Bartosz Pawłowski

BARTOSZ PAWŁOWSKI
RADCA PRAWNY

Radca Prawny Bartosz Pawłowski wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu ( wcześniej zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

DOŚWIADCZENIE

  • W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej prowadził obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek m.in. z branży przewozowej, budowlanej, meblarskiej, IT, przetwórstwa przemysłowego ( w tym eksporterów na rynki zagraniczne ). Zajmował się również obsługą prawną klientów indywidualnych;
  • Współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego, realizował obsługę prawną spółki miejskiej i zasobów mieszkaniowych gminy, w tym doradztwo prawne i windykacja należności na wszystkich etapach postępowania ;
  • Pełnił funkcje nadzorcze, w okresie 3 – letniej kadencji zasiadał w radzie nadzorczej sp. z o. o.;
  • Posiada doświadczenie wynikające z prowadzenia sporów sądowych, w tym m.in. w procesach odszkodowawczych, o zadośćuczynienie ( w tym z wypadków komunikacyjnych) i o zapłatę. Reprezentował Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz w postępowaniach administracyjnych w sporach z organami państwowymi , bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz korporacjami. Realizował zastępstwo przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje zastępstwo procesowe w sprawach o kredyty frankowe;
  • prowadził szkolenia dla zespołów pracowników z Działu HR oraz Działu Księgowości

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

  • W latach 2004 – 2009 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.
  • W toku studiów wielokrotnie wyróżniony poprzez przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe.
  • W 2009 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Ochrona wynagrodzenia za pracę” napisaną w Katedrze Prawa Pracy. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
  • W latach 2010 – 2013 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
  • Uprawnienia zawodowe radcy prawnego nabył w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej.

BARTOSZ PAWŁOWSKI
RADCA PRAWNY

tel. +48 693 085 609
e-mail: biuro@pawlowski-kancelaria.pl