Toruński sąd uwzględnił powództwo sformułowane przez prawników kancelarii w sprawie o ustalenie na podstawie art. 189 kpc

23 października 2019

Sąd Rejonowy w Toruniu uwzględniając powództwo w całości orzekł, iż nie istnieje zobowiązanie Klienta Kancelarii do zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej ani odsetek ustawowych za opóźnienie wobec nienaruszenia obowiązków opisanych w treści umowy łączącej strony. Toruński sąd wyrokiem korzystnym dla Klienta Kancelarii usunął pewien stan niepewności związany z odmienną interpretacją postanowień umowy nieskutecznie forsowanych przez drugą stronę zawartej umowy. Zaistniały w sprawie stan faktyczny wywoływał obiektywną niepewność co do stanu prawnego lub prawa. Uzyskanie korzystnego orzeczenia, w zakresie potwierdzenia nieistnienia zobowiązania po stronie powoda pozwoliło definitywnie usunąć stan niepewności. Zgodnie z treścią art. 189 kpc powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.