Windykacja długu. Odstąpienie od umowy i pozew o zapłatę.

17 stycznia 2024

Nasza toruńska kancelaria prawna prowadzi m.in. sprawy o zapłatę. Do biura kancelarii zgłosił się poszkodowany zleceniodawca, który przedstawił następujący stan faktyczny. Zlecił profesjonalnemu podmiotowi wykonanie prac projektowych oraz uregulował uzgodnioną zaliczkę. Niestety zleceniodawca nie otrzymał żadnego rezultatu prac. Wykonawca nie wykonał zobowiązania. Wobec braku wykonania zobowiązania zleceniodawca wielokrotnie wzywał wykonawcę do wykonania umowy wyznaczając kolejne terminy, z jednoczesnym uprzedzeniem ,iż w razie nie dotrzymania terminu odstąpi od umowy. Wobec braku wywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy zleceniodawca działając przez pełnomocnika – radcę prawnego na podstawie pełnomocnictwa szczególnego pismem odstąpił od umowy i zażądał zwrotu wpłaconej kwoty. Działanie wykonawcy  nakierowane było jedynie na uzyskanie oczekiwanej kwoty, bez zamiaru zrealizowania świadczenia wzajemnego.

Wobec braku zapłaty konieczne jest skierowanie do toruńskiego sądu pozwu o zapłatę. Po uzyskaniu nakazu zapłaty, w razie braku reakcji wykonawcy konieczne będą dalsze czynności windykacyjne, w tym skierowanie wniosku do komornika sądowego. Kancelaria prawna reprezentuje poszkodowanego zleceniodawcę, aż do skutecznego zakończenia sprawy.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.