Windykacja należności

BARTOSZ PAWŁOWSKI KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię radcy prawnego znajdują się między innymi:

  • obsługa prawna w zakresie windykacji należności, która obejmuje postępowania polubowne, pojednawcze, sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne, sporządzanie opinii prawnych o celowości podejmowania postępowania, ryzyk prawnych z nim związanych i innych dotyczących windykacji
  • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi
  • monitorowanie postępowań egzekucyjnych
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
  • odzyskiwanie i windykacja należności przede wszystkim wynikających z  niespłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległości czynszowych, zaległych pożyczek, kar umownych, innych należności.
  • sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy i wnioski do sądu, wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,

  • kompleksowa obsługa prawna windykacji.

   Biuro Kancelarii znajduje się w Toruniu. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.