Egzekucja długu. Wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

25 listopada 2019

Egzekucja długu. Wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Pan Mariusz J. uzyskał prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu zasądzający od dłużniczej spółki z o. o. kwotę 40.000,00 zł. Pomimo, iż wyrok jest prawomocny dłużnik nie wykonuje zobowiązania pieniężnego. Jednocześnie Pan Mariusz J. dysponuje informacją, iż spółka posiada biura i swoją siedzibę na terenie Torunia oraz jest jedynym właścicielem tej nieruchomości.

Co powinien zrobić Pan Mariusz J. w celu rozpoczęcia egzekucji długu ?

W pierwszej kolejności Pan Mariusz J powinien uzyskać klauzulę wykonalności. Dopiero tytuł egzekucyjny – wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy. W dalszej kolejności w celu windykacji długu wierzyciel powinien sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. W treści wniosku wierzyciel powinien przede wszystkim wskazać sposoby egzekucji, informacje o majątku dłużnika oraz inne stosowne wnioski np. o zajęcie rachunków bankowych prowadzonych dla dłużnika, o skierowanie przez komornika sądowego odpowiednich zapytań m.in. do ZUS, o zajęcie wierzytelności i przeprowadzenie czynności terenowych w siedzibie dłużnika. Jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika położonej w Toruniu wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zostać złożony u właściwego miejscowo komornika sądowego tj. u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.