Zmiana w zakresie wysokości obowiązku alimentacyjnego.

28 września 2015

Zmiana w zakresie wysokości obowiązku alimentacyjnego określonego w orzeczeniu sądowym bądź w ugodzie może polegać na obniżeniu albo podwyższeniu alimentów. Podstawę prawną roszczenia stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z treścią którego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Z pozwem opartym na art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może zatem wystąpić osoba uprawniona do alimentacji i osoba zobowiązana wyłącznie w razie zmiany okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na zakres tego obowiązku, które zaistniały po wydaniu orzeczenia lub zawarciu umowy. Zmiana stosunków może oznaczać zmniejszenie się lub zwiększenie się możliwości finansowych zobowiązanego lub wzrost lub zmniejszenie się potrzeb uprawnionego. Chodzi tu o zmianę wszelkich czynników mających wpływ na potrzeby i możliwości zarobkowe i majątkowe stron. Bez takiej zmiany stosunków żądanie zmiany rozstrzygnięcia o alimentach nie może być uwzględnione.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.