Nowelizacja Kodeksu Pracy. Umowy o pracę po zmianach.

Znowelizowane przepisy, które weszły w życie w dniu 22 lutego 2016 r. z jednej strony ograniczają maksymalną długość umów zawieranych na czas określony, ale z drugiej strony dopuszczają liczne wyjątki od reguły ( np. zastępstwo pracownika, prace sezonowe i dorywcze...

Ochrona wynagrodzenia za pracę

W pierwszej kolejności należy dokonać pewnego podziału, gdyż zagadnienie ochrony wynagrodzenia za pracę może być ujmowane w dwojaki sposób. Ochrona wynagrodzenia rozumiana bardzo szeroko obejmuje liczne instytucje prawne zawarte zarówno w kodeksie pracy jak i aktach...