Publikacje
Prawo cywilne

Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym

Kto może pełnić rolę pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym ? Strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Co do zasady pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik...

Windykacja sądowa i egzekucja

Pan Józef M. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG nie otrzymał zapłaty za dostarczony/sprzedany do kontrahenta towar. Wobec powyższego Pan Józef M. skierował pytanie jakie ma prawne możliwości odzyskania pieniędzy i windykacji długu? Jakie są...

Niezapłacony czynsz z tytułu najmu lokalu. Eksmisja

Pan Grzegorz B. zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego. Zgodnie z umową zawartą na czas określony udostępnił najemcy lokal. Strony uzgodniły w treści umowy, iż miesięczny czynsz będzie wynosił 1.500,00 złotych. Najemca zalegał z płatnością czynszu za okres ostatnich 3...

Zabezpieczenia umów

W przypadku zawierania umów sprzedaży bądź dostawy z odroczonym terminem płatności ( kredyt kupiecki) zasadne jest uzyskanie odpowiedniego zabezpieczenia płatności. W prawie polskim istnieje wiele sposobów zabezpieczenia, a poniżej przedstawiamy pokrótce kilka z nich....

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.