Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym

Kto może pełnić rolę pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym ? Strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Co do zasady pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik...