Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym

Kto może pełnić rolę pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym ? Strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Co do zasady pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik...

Windykacja sądowa i egzekucja

Pan Józef M. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG nie otrzymał zapłaty za dostarczony/sprzedany do kontrahenta towar. Wobec powyższego Pan Józef M. skierował pytanie jakie ma prawne możliwości odzyskania pieniędzy i windykacji długu? Jakie są...